làm sao điều trị bệnh viêm gan C

Viêm gan C- căn bệnh thầm lặng nhưng rất nguy hiểm

– Phương pháp điều trị viêm gan C mới đối với nhiễm HCV đang được thiết kế và đánh giá trong các nghiên cứu tiền